IZLOŽBA FOTOKLUBA KRK

Rijeka, Galerija Principij, od 2. do 9. travnja 2013. 

OVAKO JE IZGLEDALO NA OTVORENJU

Jedna od članica i osnivača Fotosaveza Primorski-goranske županije je i Fotoklub Krk. Osnovala ga je  krajem rujna 2012. nekolicina etuzijasta koja se okupila sa željom da institucionalno djeluje i organizirano i suvislo prakticirati fotografiju. U prvim susretima i okupljanjima u Klubu organizirali su predavanje o boji u fotografiji koje je u nekoliko navrata držao provjereni autori i član Kluba Zoran Uzelac. Iza toga uslijedilo je predstavljanje fotografskog rada priznatog autora, Krčanina po rođenju, Petra Trinajstića. Organizirali su nekoliko fotošetnji  i  odlazak na fotoizlet na Platak.  Aktivno se uključuju  na susret  Fotografski doručak u Delnicama i evo sada se u Rijeci, u sjedištu Fotosaveza, predstavljaju s izložbom deset  svojih članova.

Izložba nije tematska a niti problemska, već su članovi Kluba sami odabrali fortgrafije s kojima se predstavljaju na ovoj izložbi. Prvi pogled na izložbeni materijal govori o sasvim  jasno definiranim autorskim individualitetima. Teme su raznovrsne – od portreta, klasično zahvaćenog pejzaža  pa sve do uobičajenih scena iz svakodnevnog okruženja. Uočljivo je i to da je dio snimljenog  ambijenta prostor otoka Krka. Lokalne teme ili teme iz dnevnog okruženja  bitne su za Fotoklub Krk jer time on sam, tj. njegovi članovi ispunjavaju osnovnu zadaću, a to je snimanje tema iz vlastitog okruženja kroz koje  interpretiraju i promoviraju sve vrijednosti svoga mjesta. Vidljivo je i iz ovog malog materijala za analizu da su na okupu autori koji razumiju fotografiju i koji su sa svojim organiziranjem stvorili osnov ili okvir za pozitivnu i kvalitetnu popularizaciju fotografskog stavralaštva na otoku Krku.  Dakle, ovo je izložba više manifestnog i revijalnog karaktera, izložba podrške, izložba ohrabrenja, negoli izložba na kojoj treba procjenjivati svaku fotografiju ili autora ponaosob. Na njoj se predstavljaju: Mario Udina, Zoran Uzelac, Marijana Kirasić-Nekić, Petra Hriljac, Fran Karabaić, Dragan Kremenić, Josip Kukolj, Sebastijan Sindičić, Luka Žanić i Ivica Brusić- Brujo.

Fotosavez Primorsko-goranske županije nastavlja s promocijom, brigom i pomoći svim svojim članicama, te popularizacijom i širenjem kulture fotografske slike.

Borislav Božić, prof.

Komentari su zatvoreni.