FOTOGRAFSKI NATJEČAJ “STARI ZANATI I RADNI OBIČAJI”

STARI ZANATI I RADNI OBIČAJI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

NASLOVNA -1

Rijeka, 7. listopada 2017.

Fotosavez Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj na temu starih zanata i radnih običaja.

Evo samo nekih starih zanata, a neki su s ovog popisa već izumrli, ugašeni:
Graditelj brodova, Kalafat, Stolar, Glazbalar, Kartonažer, Postolar, Kamenoklesar, Etno-odjeća, Svjećar, Knjigoveža, Kazandžija, Drvotokar, Bačvar, Mlinar, Licitar, Krojač, Tkalja, Šeširdžija, Torbar, Košaraš, Furman, Lončar, Češljar, Pećar, Sapunar, Kišobranar
Radni običaj, primjer: danas se uglavnom vrtovi obrađuju strojevima, motokultivatorima, traktorima, a nekada se kopalo motikom i plijevio korov rukama. Danas se u šumi debla obaraju strojno i traktorom izvlače pa čak se i strojevima cijepaju, nekada su se sve ove faze radile ručno uz konjsku zapregu.
Dakle, kroz ova dva primjera vidimo kako je tehnološkim napretkom evoluirao rad i odnos prema radu tj. mijenjali su se i radni običaji.
Ideja je da se istražuje i snimi kako se nekad radilo.

Zbog velikog interesa autora da istražuju temu  starih zanata i radnih obiučaja natječaj smo produžili do 16. 9. 2018.
STARI ZANATI I RADNI OBIČAJI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
Sveopćom evolucijom mijenja se sve od rada – pomagala u radu, a time i radni običaji. Tehnološkim napretkom neka zanimanja izumiru ili u većem dijelu mijenjaju svoj prvotni oblik. Rad se kao najplemenitija ljudska kategorija u ovim vremenima različito poima, vrednuje te je stoga i jedan od ciljeva ovoga projekta da autori putem medija fotografije – kroz istraživanje svoje mikrosredine ujedno i spoznaju vrijednost svih oblika rada. Ako je koje zanimanje-zanat nestao, ugašen, negdje je ostao inventar, alat, pomagalo toga zanimanja i to je onda predmet fotografiranja. Ovaj se fotografski projekt, za razliku od drugih, realizira na više razina. Autor treba najprije u svom najbližem okruženju doći do informacije koji je zanat postojao a više ga nema, te gdje je inventar ugasloga zanimanja i kad ga pronađe, tek onda fotografira. Kroz ovaj vremenski proces autor spoznaje vrijednost i povijest kulture rada u svome kraju. Egzistencijalni rad čovjeka vezanog za more i kopno mijenja se u ritmu smjene godišnjih doba. Autori prate zimske, proljetne, ljetne i jesenje aktivnosti i specifičnosti rada i time zaokružujemo vremenski ciklus radnih aktivnosti u otvorenom ambijentu.
Naša Primorsko-goranska županija nudi bogatstvo raznolikih zanimanja – od onih koja su vezana za more, pomorstvo i život uz more pa do kopnenoga dijela gdje je rad i život vezan za obradu zemlje, šume…
Pored zanimljivosti pojedinih alata treba snimati i radne običaje koji se mijenjaju od područja do područja i od primjene različitih alata i pomagala.
Objedinjavanjem specifičnosti morskoga i kopnenoga dijela, dobivamo cjeloviti pogled na kulturu rada ili povijesni pregled mijena rada i radnih običaja ovoga kraja.
Akcija nije jednokratna, već se odvija u kontinuitetu tijekom više mjeseci i autor se može tri puta prijavljivati na natječaj. Razlog je višestrukog prijavljivanja što će autor istraživati temu u kontinuitetu i poslije svake novootkrivene i snimljene situacije moći slati fotografije nekog drugog starog zanata ili radnog običaja.
Ovim fotografskim projektom propitujemo koliko poznajemo svoje svakodnevno okruženje. Živimo li, možda, i djelujemo li po inerciji stereotipa bez imalo truda i želje da stvari, prostor i ambijent u kojem se krećemo sagledamo i u povijesnom i kulturološkom okviru te ga fotografirajući sačuvamo. Dakle, ovaj program potiče i promovira drugačiji način razmišljanja – individualni pristup sebi i svijetu oko sebe.
Želim vam sretno i uspješno sudjelovanje na natječaju.
Borislav Božić, predsjednik Fotosaveza Primorsko-goranske županije

 

OPĆA PRAVILA NATJEČAJA

Ovdje pruzmi prijavnicu

• Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati svi autori – bez obzira jesu li članovi cehovskih udruga, ili su pak u statusu slobodnih zanimanja ili se samo hobistički i povremeno bave fotografijom.
• Svaki autor dok traje natječaj može se tri puta prijaviti tj. tri puta slati fotografije.
• Dvije su kategorije autora:
> Mladi do 25 godina starosti /učenici i studenti/
> Svi ostali
• Za sudjelovanje na natječaju plaća se 50 kn kotizacija. Jedna uplata vrijedi za tri prijave.
• Učenici i studenti u statusu redovnog učenika i studenta ne plaćaju kotizaciju. Uz prijavu trebaju dostaviti potvrdu škole/fakulteta da pohađaju tu instituciju.
• Kotizacija se uplaćuje na žiroračun Saveza: Erste banka IBAN HR6524020061100657082. (u rubriku Svrha uplate treba upisati stari zanati 2017-18, u rubriku Model treba upisati 99, a rubriku Pozivu na broj treba ostaviti praznu
• Autor, sudionik natječaja, popunjenom prijavnicom potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
• Ako je autor maloljetna osoba onda, u prijavnici roditelj ili staratelj trebaju upisati svoje ime i prezime i OIB.
• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

AUTORSKO PRAVO:
• Autor popunjavanjem prijavnice daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije izložbe i teme kojom se natječaj bavi.
• Autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskog stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovog natječaja.

IZLOŽBA NAJBOLJIH RADOVA:
• Organizator će nakon završenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti. O terminu i mjestu održavanja izložbe autori i javnost biti će naknadno obaviješteni.
• Organizator će koristiti odabrane fotografije sa izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva i promoviranje teme koju fotografije interpretiraju.
• Neke od izabranih fotografija bit će tiskane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija, na plakatu ili na informacijama za medije. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.
• Odabrane fotografije za izložbu objavit ćemo na www.fotosavezpgz.hr

NATJEČAJ
• Svaki sudionik može tri puta prijaviti svoje fotografije, a po prijavi najviše šest /6/ fotografija

TEHNOLOGIJA I VELIČINA:
• Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 4 MB. i dimenzija 30 x 40/45 cm rezolucije 300 dpi.
• Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.

DOKUMENTACIJA:
• Svaki autor uz fotografije prilaže: Pravilno popunjenu prijavnicu.
Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju, primjer potpisa: 1_Marko Markovic_Kovacija
Prvo se piše redni broj, puno ime i prezime autora te naziv fotografije. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije koristeći kvačice na slovima koja to imaju.
• Prijave koje ne budu sukladne Pravilima natječaja organizator neće prihvatiti.
• Zadnji dan prijema fotografija je 16. rujna 2018. godine u 24:00 sata. Sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo Fotosaveza te odabrati najbolje za izložbu. Od najboljih fotografija Prosudbeno povjerenstvo će izdvojiti fotografije za prvu, drugu i treću nagradu te za diplome i pohvale.
• Fotografije se šalju isključivo na: zanatiiradniobicaji@gmail.com
• Dozvoljeni nastavci datoteka: jpg, jpeg, png. Dozvoljena veličina datoteke: 4 MB, najveća ukupna veličina svih datoteka 25 MB.
Objava rezultata bit će na svečanom otvorenju izložbe /vrijeme i mjesto izložbe objavit ćemo prije završetka natječaja/, medijima i na www.fotosavezpgz.hr

NAGRADE:
• Organizator će do zaključenja natječaja definirati vrstu i vrijednost nagrada koje će dodijeliti najboljim autorima te ih objaviti na mrežnim stranicama Saveza, www.fotosavezpgz.hr

KATALOG:
• Organizator će izdati katalog u PDF formatu. Katalog će biti dostavljen svim sudionicima na navedenu adresu u prijavnici.

Popunjavanjem i slanjem prijavnicu autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja Stari zanati i radni običaji u PGŽ-eu.

Komentari su zatvoreni.