Natječaj JEDRA KVARNERA 2022.

Srpanj-rujan 2022.Fotosavez  Primorsko-goranske županije na tragu svojih osnovnih zadaća a u duhu očuvanja tradicije ovoga kraja raspisuje fotografski natječaj pod nazivom: JEDRA KVARNERA 2022.

Budi Posejdon s aparatom u ruci i čuvaj tradiciju svoga kraja.

Temu Jedra Kvarnera možete shvatiti metaforički, ali i doslovno. Ako shvatite metaforički, onda ćete kroz pojam jedara „čitati“ i istraživati kulturu i tradiciju života uz more, život od mora život u moru. Fotografski ćete propitivati ambijent nasljeđa i svega onog što čini identitet Kvarnera, Jadrana i Mediterana, ribare, mreže, barke, jedra i jedrenje, sve što je pod morem. Dakle, sve što na bilo koji način  pokazuje i simbolizira ljepotu, muku i tradiciju sjedinjenosti čovjeka i mora.

Ako shvatite doslovno, možete slati fotografije tradicijskih plovila na jedra, snimke sa svih regata s Jadrana i Mediterana svega onog što je vezano za tradiciju navigavanja. Istražujte more kao geografsku činjenicu, more kao kulturološku i povijesnu odrednicu.

More  je kao motiv slikarima, pjesnicima, fotografima povijesna konstanta. More je kao tema u umjetničkim praksama trajna i neiscrpna. More je prostor i ambijent odrastanja, rada, života, prirodnih fenomena. Svojom monumentalnošću ono je neiscrpna arhiva mnogih tajni. More je tajna. A još veća tajna je kontinuirano fotografirati more, pratiti njegove mijene, ući u suštinu fenomena. Tajna je pratiti trenutne motivacijske impulse i realizaciju stvaralačke ideje. Baviti se morem, znači baviti se estetikom stvarnog prostora, a snimamo li ga, ovozemaljski smo Posejdoni s aparatom u ruci.

Iz mora se izvire, u more se utječe. 

Borislav Božić, prof.

 PRAVILA NATJEČAJA

 • Na natječaju mogu sudjelovati svi autori bez ograničenja.
 • Autor, sudionik natječaja JEDRA KVARNERA, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje  da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
 • Svaki autor uz fotografije prilaže  pravilno popunjenu prijavnicu.
 • Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija i to članovi članica /članovi Fotokluba Rijeka, Fotkluba Lošinj, Fotokluba Krk i Fotokluba Crikvenica /Saveza 30 kn, a svi ostali  50 kuna i uplaćuje se na žiro-račun Fotosaveza Primorsko-goranske županije s naznakom za Jedra Kvarnera 2022.,  Erste banka  IBAN  HR6524020061100657082.
 • Organizator će prirediti izložbu od najboljih fotografija te napraviti katalog u pdf formatu sa svim izloženim fotografijama.
 • Natječaj je otvoren od 15. srpnja do 24:00 sati 15. rujna. Radovi koji stignu poslije ovoga roka neće biti prihvaćeni.
 • Pristigle radove pregledat će žiri i najbolje odabrati za izložbu.
 • Organizator će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu te tri pohvale.
 • Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
 • Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija. Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg; dopuštena pojedinačna veličina datoteke je najviše 4 MB.
 • Datoteke fotografija trebaju biti potpisane:  redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije npr.:  1_Marko_Markovic_Kaic moga nonica

Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali  normalno koristiti kvačice na slovima  koja to imaju.

 • Fotografije se isključivo šalju u digitalnom  obliku u .jpg /.jpeg/ formatu na e-mail: jedrakvarnera@gmail.com  Pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB.
 • Krajnji rok slanja fotografija je 15. rujna 2022. do 24:00 sata.
 • Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
 • Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru akcije da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora,  a u svrhu promocije ovog projekta i kulturnih i prirodnih ljepota naše Županije.
 • Organizator će koristiti prijavljene fotografije  za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva.
 • Neke fotografija bit će tiskane na promotivnim materijalima izložbe JEDRA KVARNERA. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.

Popunjenu prijavnicu zajedno s fotografijama treba poslati na ovu adresu:   jedrakvarnera@gmail.comZa  dodatna pojašnjenja možete zvati na   091 533 25 76

Komentari su zatvoreni.