JEDRA KVARNERA

Fotosavez Primorsko-goranske županije na tragu svojih osnovnih zadaća a u duhu očuvanja tradicije ovoga kraja raspisuje fotografski natječaj pod nazivom:

JEDRA KVARNERA

Budi Posejdon s aparatom u ruci i čuvaj tradiciju svoga kraja.

JEDRA KVARNERA 2 A

Ovu temu Jedra Kvarnera možete shvatiti metaforički, ali i doslovno. Ako shvatite metaforički, onda ćete kroz pojam jedara „čitati“ i istraživati kulturu i tradiciju života uz more, život od mora. Fotografski ćete propitivati ambijent nasljeđa i svega onog što čini identitet Kvarnera, Jadrana i Mediterana.
Ako shvatite doslovno, možete slati fotografije tradicijskih plovila na jedra, snimke s ovogodišnje Fiumanke i svega onog što je vezano za tradiciju navigavanja. Istražujte more kao geografsku činjenicu, more kao kulturološku i povijesnu odrednicu.
More je kao motiv slikarima, pjesnicima, fotografima povijesna konstanta. More je kao tema u umjetničkim praksama trajna i neiscrpna. More je prostor i ambijent odrastanja, rada, života, prirodnih fenomena. Svojom monumentalnošću ono je neiscrpna arhiva mnogih tajni. More je tajna. A još veća tajna je kontinuirano fotografirati more, pratiti njegove mijene, ući u suštinu fenomena. Tajna je pratiti trenutne motivacijske impulse i realizaciju stvaralačke ideje. Baviti se morem, znači baviti se estetikom stvarnog prostora, a snimamo li ga, ovozemaljski smo Posejdoni s aparatom u ruci.
Iz mora se izvire, u more se utječe.

Borislav Božić, prof.

Pregledaj svoju arhivu, odaberi šest fotografija i prijavi se na natječaj.

PRAVILA NATJEČAJA

• Na natječaju mogu sudjelovati svi autori bez ograničenja.
• Autor, sudionik natječaja JEDRA KVARNERA, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
• Svaki autor uz fotografije prilaže pravilno popunjenu prijavnicu.
• Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija u visini 40 kuna i uplaćuje se na žiro-račun Fotosaveza Primorsko-goranske županije s naznakom za Jedra Kvarnera,
Erste banka IBAN HR6524020061100657082.
• Organizator će prirediti izložbu od najboljih fotografija te tiskati katalog sa svim izloženim fotografijama.
• Natječaj je otvoren od 20. lipnja do 10. srpnja.

Bit će prihvaćene sve prijave koje budu imale potpunu dokumentaciju /pravilno popunjena prijavnica, kopija uplate kotizacije i pravilno potpisane datoteke/ i  stignu organizatoru do 24:00 sata 10. srpnja.
Izložba najboljih radova bit će postavljena u galeriji Principij a svečano otvorenje izložbe je u utorak 15. srpnja u 20 sati

• Pristigle radove pregledat će selektor i najbolje odabrati za izložbu.
• Organizator će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu te tri diplome i tri pohvale.
• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
• Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija. Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg; dopuštena pojedinačna veličina datoteke je najviše 4 MB.
• Datoteke fotografija trebaju biti potpisane: redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije npr.: 1_Marko_Markovic_Kaic moga nonica
Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali normalno koristiti kvačice na slovima koja to imaju.
• Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu preko online prijave. Pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB.

Evo ovdje se prijavi


[contact-form-7 id=”2224″ title=”jedra kvarnera”]


Fotografije zajedno s prijavnicom mogu se slati i na CD-u, DVD-u ili USB-u dobro zapakirane u kovertu i adresirane na:

Fotosavez PGŽ
(za natječaj Jedra Kvarnera)
Pod voltun 4
51000 Rijeka

• Krajnji rok slanja fotografija je 10. srpanj 2014. do 24:00 sata.
• Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
• Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru akcije da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije ovog projekta i kulturnih i prirodnih ljepota naše Županije.
• Organizator će koristiti prijavljene fotografije za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva.
• Neke fotografija bit će tiskane na promotivnim materijalima izložbe JEDRA KVARNERA. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.
Popunjenu prijavnicu treba poslati na ovu adresu: jedrakvarnera@gmail.com
Za dodatna pojašnjenja možete zvati na 091 533 25 76

Komentari su zatvoreni.