KARNEVAL 2017.

NASLOVNA KARNEVAL 2017

KARNEVAL – razdoblje svečanosti i zabava između Bogojavljenja i Pepelnice
Poklade, Maškare, Maskare, Mačkare, Karneval, Krnjeval, Krnoval, Fašnik, Zvončari, Mesopust, Antonja itd.
Kao što se isti događaj različito imenuje, isto tako se od mjesta do mjesta i različito manifestira. Upravo tu različitost karnevalskog slavlja diljem naše Županije želimo zabilježiti fotografijom. Bilježenjem tih razlika u slavljenju dokazujemo bogatstvo naše kulture i tako zabilježeno bogatstvo čuvamo kao tradicijsku vrijednost. Ovim natječajem želimo propitati koliko smo zadržali autentičnost u slavljenju karnevala, a koliko je on evoluirao u urbano-folklornu manifestaciju.
Prispjele fotografije na natječaj trajno će se čuvati u arhivu kulturne baštine Fotosaveza Primorsko-goranske županije.
Na natječaju mogu sudjelovati svi: domicilno stanovništvo, gosti iz bilo kojega kraja svijeta, profesionalni fotografski autori.
Prihvaćaju se samo fotografije s karnevalskih običaja iz Primorsko-goranske županije.
Danas svi snimate – aparatom, mobitelom ili iPhoneom. Odaberite deset fotografija i prijavite ih na ovaj natječaj. Nemojte se ustručavati ili susprezati po onoj potrošenoj floskuli „Ma nisam ja profesionalac, ja to snimam za sebe.“ Upravo takve fotografije koje su snimljene iz vlastitog zadovoljstva, pokazale su se znatno toplijima i vrednijima i u sebi znaju nositi pravu stvaralačke strasti.
Fotografiraj pokladni, karnevalski, zvončarski, antonjski običaj ovoga kraja jer time ćeš se upisati u trajnog čuvara tradicije Primorsko-goranske županije.

Inicijator natječaja i predsjednik Fotosaveza PGŽ:
Borislav Božić, prof.

 

PRAVILA NATJEČAJA I UVJETI SUDJELOVANJA
Dvije su kategorije ovoga natječaja:
1. KATEGORIJA
Primaju se fotografije karnevalskih običaja naše Županije snimljene najmanje prije dvadeset godina.
Pregledaj obiteljske albume i pronađene fotografije karnevalskih običaja skeniraj pa nam pošalji skenirani materijal. Ako nemaš uvjete za skeniranja, pošalji nam ili donesi originale.
Fotosavez Primorsko-goranske županije
Pod voltun 4
51000 Rijeka
ZA NATJEČAJ KARNEVAL 2017.

Mi ćemo to profesionalno napraviti, a vama vratiti originalne fotografije.
U prijavnici obavezno morate navesti tražene podatke. Poslane fotografije trebaju biti istovjetno potpisane kao i u prijavnici. Ako ne znate potpisati digitalnu fotografiju, raspitajte se kod onih koji to znaju.

PRIJAVNICA – 1. KATEGORIJA KARNEVAL 2017.
Svi autori koji prijave fotografije u ovoj kategoriji dobit će zahvalnice od organizatora.

2. KATEGORIJA
Primaju se fotografije snimljene isključivo na ovogodišnjim /2017./ karnevalskim svečanostima.
TEME:
1. Karnevalski portret
2. Karnevalski događaj
• Na natječaju mogu sudjelovati svi autori, ograničenja nema.
• Autor, sudionik natječaja, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
• Svaki autor uz fotografije prilaže pravilno popunjenu prijavnicu.
• Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija i to članovi članica Saveza plaćaju 30 kn a svi ostali 50 kuna i vrijedi za obadvije kategorije, a uplaćuje se na žiro-račun Fotosaveza Primorsko-goranske županije s naznakom za karneval 2017.,
Erste banka IBAN HR6524020061100657082.

• Učenici i studenti, sudionici natječaja, ne plaćaju kotizaciju, ali moraju uz prijavu priložiti potvrdu od škole ili fakulteta da su redovni učenici ili studenti.

PRIJAVNICA – 2. KATEGORIJA KARNEVAL 2017.

• Organizator će prirediti izložbu od najboljih fotografija te izdati katalog u pdf formatu sa svim izloženim fotografijama.
• Natječaj je otvoren do 7. ožujka 2017. Bit će prihvaćeni svi radovi koji stignu organizatoru do 24:00 sata 7. ožujka.
• Pristigle radove pregledat će prosudbeno povjerenstvo i najbolje odabrati za izložbu.
• Izložba najboljih radova bit će postavljena u Galeriji Principij, Rijeka, Pod voltun 4.
• Svečano otvorenje izložbe je u srijedu 15, 3. 2017.

NAGRADE

• Organizator će proglasiti i nagraditi po jednog autora iz svake teme druge kategorije koji na najinventivniji način interpretira karnevalski portret i karnevalska zbivanja po odluci prosudbenog povjerenstva. Bit će pohvaljena još po tri autora iz svake teme druge kategorije po odluci prosudbenog povjerenstva.

FOTOGRAFIJE I PRIJAVA FOTOGRAFIJA
• Obrada fotografija u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.
• Svaki autor može prijaviti najviše deset /10/ fotografija po kategoriji. Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg; dopuštena pojedinačna veličina datoteke je najviše 4 MB.
• Datoteke fotografija trebaju biti potpisane: redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije npr.: 1_Marko_Markovic_Antonja u Kastvu
Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali normalno koristiti kvačice na slovima koja to imaju.
• Fotografije zajedno s prijavnicom šalju se isključivo u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu kao prilog na e-mail pgzkarneval@gmail.com . Pojedinačna veličina fotografije /datoteke/ ne smije biti veća od 4 MB.
• Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
• Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije ovoga projekta i kulturnih i prirodnih ljepota naše Županije.
• Organizator će koristiti prijavljene fotografije za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva.
• Neke fotografija bit će tiskane na promotivnim materijalima izložbe. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.
Popunjenu prijavnicu treba poslati na ovu adresu: pgzkarneval@gmail.com
Za dodatna pojašnjenja možete zvati na: 091 533 25 76.

Komentari su zatvoreni.