O NAMA

O nama

 

FOTOSAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

Ideja o osnivanju asocijacije fotoklubova u Primorsko-goranskoj županiji  dugo se njedrila u mojoj glavi. Prvi dopis u kojem ekspliciram ovu ideju  uputio sam županu Zlatku Komadini 2. svibnja 2011. godine. Ideju podrške župan je prihvatio i proslijedio na operacionalizaciju Uredu  županije i pročelniku  gospodinu Branku Škrobonji. U prosincu 2011. potpisujemo ugovor o skromnoj financijskoj podršci osnivanju Zajednice fotoklubova Primorsko-goranske županije ( tada sam u dopisima asocijaciju nazivao Zajednicom). Tijekom prve polovine 2012. godine istaknuti  član Fotokluba Rijeka Darko Ivošević sastavio je osnovnu shemu Statuta budućeg Saveza. U kompletiranju dokumenata za Osnivačku skupštinu Saveza aktivno se uključuje gospodin Vladimir Mijić, tajnik Zajednice tehničke kulture PGŽ-a. Konačni oblik Statuta Fotosaveza Primorsko-goranske županije pomogle su izraditi gospođa Klara Jardas, voditeljica Registra udruga RH u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i Ivona Paravić, voditeljica Odjela za opću upravu i udruge građana.

Osnivačka skupština održana je 15. prosinca 2012. godine u Rijeci u Galeriji Principij, Pod voltun 4. Osnivači Fotosaveza Primorsko-goranske županije su: Fotoklub Rijeka, Fotoklub Lošinj, Fotoklub Krk, AVFK  Delnice  i KPA Adria iz Kraljevice.

Savez je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske  18. siječnja 2013. pod rednim brojem udruge 08003752 s pripadajućim  OIB-om  00950944359.

Niz fotoklubova djeluje na prostoru Primorsko-goranske županije i uglavnom je  svaki ponaosob nešto radio. Među svima njima po svom javnom radu najviše se isticao Fotoklub Rijeka i logično je bilo da i  inicijativa potekne iz tog radnog ambijenta. Cilj osnivanja regionalnog Saveza je stvaranje kohezijske platforme na kojoj će fotografija stvaralački, izlagački, edukacijski biti dinamizirana na dobrobit samih fotografskih autora a i šire društvene zajednice. U tom smislu Savez se programski opredjeljuje za  poticanje i promicanje fotografskog stvaralaštva djece i mladeži, prezentacije postignuća, promidžbe fotografske djelatnosti i fotografije; djeluje u odgoju i obrazovanju u području fotografije, ostvaruju međuklupske programe i štite vlastite interese  i interese svojih članova.

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Saveza jesu: poticanje i promicanje fotografske djelatnosti i fotografskog stvaralaštva u Primorsko-goranskoj županiji, razvitak fotografske i vizualno-likovne kulture, fotografsko obrazovanje, izražavanje i potvrđivanje stvaralačkih sposobnosti građana, posebno darovite djece i mladeži, opće prihvaćanje kulturnih stečevina, promidžba postignuća udruga i fotografskih stvaralaca u zemlji i svijetu, unapređenje uvjeta slobodnog udruživanja građana i zadovoljavanja privatnih i javnih potreba bavljenjem fotografskom djelatnošću iz kreativnih i rekreativnih pobuda, poticanje i usklađivanje aktivnosti svojih članica u razvitku i unapređivanju fotografske djelatnosti, fotografskog stvaralaštva i fotografije.

Savez ustrojava i izvodi izvanškolske programe podizanja razine fotografske i opće kulture, izvodi verificirane izvanškolske programe iz područja fotografskog obrazovanja.

Organizira izložbe fotografija i složene fotografske manifestacije kojima omogućuje vrednovanje fotografskih stvaralaca i njihovih stvaralačkih dosega, pridonosi razumijevanju i mogućnosti prosudbe estetskih i drugih vrijednosti, te promiče fotografsku djelatnost kod građana, a osobito mladeži.

Potiče i pomaže osnivanje novih fotografskih udruga kada prosudi da za to postoji potreba i da su se stekle zakonske pretpostavke.

Predlaže programe i zadatke iz fotografske djelatnosti za program javnih potreba PGŽ.  

Predsjednik Fotosaveza:

Borislav Božić, prof.

Komentari su zatvoreni.